دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>روان شناسی

شماره بازیابی: 521
نام نویسنده: خلیلی طرقبه، صائمه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه­ی تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر (CBM-I) چهار جلسه‌ای بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و علایم اضطراب اجتماعی در گروهی از افراد مضطرب اجتماعی انجام شد. روش. افراد داوطلبی که نمرات بالایی در مقیاس ترس از ارزیابی منفی و مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی کسب کرده بودند (34= N) به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در پیش­آزمون، آزمودنی­ها به تکمیل تکلیف رایانه­ای سنجش سوگیری تفسیر و مقیاس­های اضطراب اجتماعی و افسردگی پرداختند. به گروه آزمایش با استفاده از برنامه­ی CBM-I به مدت چهار جلسه و در طی دو هفته، آموزش سوگیری تفسیر مثبت ارائه شد. به گروه کنترل چهار جلسه آموزش سوگیری تفسیر خنثی ارائه شد. در پس­­آزمون و پیگیری 45 روزه، تمام آزمودنی­ها بار دیگر، تکلیف رایانه­ای سنجش سوگیری تفسیر و مقیاس­های اضطراب اجتماعی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که تسهیل تفسیرهای مثبت، سوگیری تفسیر منفی در گروه آزمایش را به طور معناداری کاهش داد. همچنین، آزمودنی­های گروه آزمایش در نشانه­های اضطراب اجتماعی کاهش نشان دادند. نتیجه ­گیری. یافته­های فوق، پیشنهاد می­کند که استفاده از CBM-I چند جلسه­ای به منظور تسهیل تفسیرهای مثبت ممکن است بتواند در درمان اضطراب اجتماعی کاربردهای بالینی داشته باشد.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  تفسیر منفی ، تعدیل سوگیری شناختی ، اضطراب اجتماعی

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.