دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 488
نام نویسنده: نجفی، آسیه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 274
چکیده: 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی کدهای اخلاقی رهبری آموزشی براساس آموزه های نهج البلاغه می باشد. برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش اسنادی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بهره گرفته  شد. بنابراین، با مراجعه به متن اصلی نهج البلاغه و شرح و تفسیر علامه جعفری، مکارم شیرازی، و قنبری و برمبنای الگوی ارتباط های چندگانه مبتنی بر ساحت های مختلف عقل و معرفت، گفتار، کردار و روان، مهم ترین نکات کلیدی، اصول، مؤلفه ها و سپس کدهای اخلاقی ناظر به آن شناسایی و استخراج شدند. طی فرایند کدگذاری، 466 نکته کلیدی،  454 اصل اخلاقی و 72 مقوله اخلاقی اصلی احصا شدند.  براساس نتایج به دست آمده، مقوله های قابل توجه در تدوین منشور اخلاقی رهبران آموزشی تقوا در زندگی، شفافیت امر در اثبات خیرخواهی، شناخت امید نسبت به خدا، اندیشه در عمل، اخلاص نسبت به خدا، توکل و ایمان، رحمت خدا، تقوای روانی و ارتباط درونی با خدا، گرایش به‌حق، توکل بر خدا، سعادت، شکر نعمت، طلب حرمت دیگران، طلب تقوا، درخواست کردن از خدا، اعتقاد بر سمیع بودن خدا، تقوای زبانی، حفظ حق خدا و بندگان، اطاعت‌پذیری از خدا، انجام عمل، کیفیت عمل، بصیرت و بینش، علم‌آموزی، شناخت، معرفت در کار، خودشناسی، اندیشه محوری، حق محوری،کمال طلبی، امانت بودن موقعیت، عدم گرایش به نفس، مهربانی، ایمان، صبوری، ثناخوانی، استقامت در اصلاح نفس، طلب در اراده، ارتباط، همراه در کیفیت عمل، تلاش در کار حق، کیفیت عمل، صبر در کارها، توجه به‌کار، ضرورت رهبری، شناخت، سنجش در گزینش، توجه به منافع عمومی، شناخت ملزومات رهبری، تمایل، اولویت‌بندی در توجه،  ایجاد نگرش مثبت، همدلی، اعتماد، گرایشات قلب، ضرورت ایمان، اولویت بر خشم، توسعه آرزوها، اراده گذشت، فراهم آوری زمینه طلب، استواری در اراده، نیکنامی، بیان کیفیت، عنایت به‌ حق در عمل، ضرورت‌های رهبری دیگران، کیفیت عمل رهبری، عمل عادلانه رهبر، بینش نسبت به دنیا، ضرورت‌های رهبری شناخت نحوه استفاده از دنیا، عدم گرایش به دنیا و نگاه به دنیا در عمل  می باشد.

کلید واژه ها: رهبری آموزشی، رهبری اخلاقی، نهج البلاغه، ارتباط چهارگانه، ساحت های پنچگانه

 

 

فهرست مندرجات


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.