دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 491
نام نویسنده: قادری، محمد اسماعیل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

 این پژوهش باهدف شناسایی راهبردهای ارتقای پژوهشگری دانش‌آموزان با رویکرد کیفی و با روش ارزشیابی و با استفاده از فن SWOT دریکی از دبیرستان‌های پسرانه دوره اول متوسطه شهر مشهد با نمونه‌گیری هدفمند از بین دانش‌آموزان، دبیران و کارکنان قلمرو پژوهش اجرا شد. برای بررسی و شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها، پس از تحلیل محتوای اسناد بالادستی و مرتبط با پژوهش و پژوهشگری، انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با مشارکت‌کنندگان و مشاهدات طولانی‌مدت پژوهشگر، بر اساس نظریه زمینه‌ای یافته‌ها در سه سطح مفاهیم، مقوله‌ها و مضامین کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد اهدافی که دانش‌آموزان را به پژوهشگری سوق دهد در اسناد بالادستی تدوین‌شده است؛ در همین حال با انتزاع از مفاهیم بیان‌شده پژوهیده‌ها در قلمرو پژوهش؛ قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای محیط آموزشی در مسیر ارتقای پژوهشگری دانش‌آموزان شناسایی و موارد مهم قوت و ضعف به‌عنوان عوامل داخلی و فرصت و تهدید به‌عنوان عوامل بیرونی در جدول 2*2 تجزیه‌وتحلیل SWOT قرار گرفت و راهبردهای چهارگانه تهاجمی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی شناسایی شد. با توجه به یافته‌های پژوهش، ناحیه 2 جدول SWOT که دربرگیرنده راهبردهای اقتضایی است در اولویت اول اجرا و ناحیه یک که راهبردهای تهاجمی هست در اولویت بعدی اجرا قرارگرفته است. استفاده از روش‌های تدریس پیشرفته در کلاس درس و بازنگری در شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌ها و اجرای دقیق دستورالعمل‌های جشنواره‌های علمی- پژوهشی، از مهم‌ترین راهبردهای ارائه‌شده است.

کلیدواژه ها:راهبرد،پژوهشگری،swot،مقطع متوسطه اول،دانش آموز

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  راهبرد ، پژوهشگری ، swot ، مقطع متوسطه اول ، دانش آموز

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.