دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad


مثال


>>علوم تربیتی

شماره بازیابی: 492
نام نویسنده: سالاری فورک، عاطفه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 96
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی‏ها و عوامل تسهیل‏ کننده تدریس اثربخش برای درس کارآفرینی انجام شد. روش پژوهش، موردی و از حیث هدف نیز در زمره‏ ی پژوهش‏ های کاربردی بود. در این پژوهش جامعه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بود که گروهی از اعضای هیأت‏ علمی متخصص و با تجربه حوزه‏ ی کارآفرینی و دانشجویان موفق و سرآمد به صورت هدفمند انتخاب شدند. راهبردهای مورد استفاده در این پژوهش، مصاحبه و مشاهده بود. یافته‏ های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تفسیری تحلیل شد. یافته‏ ها نشان داد: ویژگی‏هایی از قبیل: ویژگی‏های حرفه ‏ای (پیش ‏نیازهای مدرس و پرورش مهارت‏های شخصیتی و حرفه‏ ای دانشجومهارت برنامه ‏ریزی و آمادگی (ایجاد انگیزه‏های علمی و پژوهشی، حمایت و هدایت دانشجو و تشخیص و بهره ‏برداری از فرصت‏ها)، راهبردهای یاددهی-یادگیری (روش تدریس، تمارین و تکالیف درسی و ارایه محتوا)، ویژگی‏ های شخصیتی مدرس، دانش ‏پژوهی، ارتباط بین ‏فردی و خارج‏ فردی، مهارت مدیریت و سازماندهی کلاس (جو کلاس و وسایل و رسانه مورد استفاده درکلاس) و زمان، باعث می‏شود تا مدرس درس کارآفرینی تدریسی اثربخش داشته باشد. در ارتباط با سؤال دوم پژوهش نیز عوامل تسهیل ‏کننده تدریس اثربخش برای درس کارآفرینی عبارتند از: سازماندهی و آرایش کلاس، ارتباط دانشگاه و صنعت، آزمایشگاه‏ کسب وکار، فضای اختصاصی برای تبادل اطلاعات، آرشیو کردن ایده ‏ها و حمایت مالی.

واژگان کلیدی:تدریس اثربخش،درس کارآفرینی،عوامل تسهیل کننده،


فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  تدریس اثربخش ، درس کارافرینی ، عوامل تسهیل کننده

فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.