دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 149
نام نویسنده: ، کمیسیون امور بانوان ا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 109
چکیده: 


طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 148
نام نویسنده: نائلی، محمد علي
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 41
چکیده: 

ارزشیابی کارکنان ، مدیران صنایع ،موسسات بازرگانی و نهاد های دولتی که با مفاهیم تعیین شایستگی یا ارزیابی عملکرد ،در تئوری و عمل به آن پرداخته می شود فرایندی است موثردر مدیریت منابع انسانی . با ارزشیابی صحیح نه تنها امکان دست یابی به هدف ها افزایش می یابد ومنافع سازمان تامین می گردد ،بلکه کارکنان و جامعه نیز از آن سود می برند .

بر خلاف اهمیت بسیار زیاد ارزشیابی کارکنان در بخش خصوصی و دولتی برخی از صاحب نظران و نظریه پردازان نسبت به سود مندی رویه های سنتی ارزشیابی در موسسات علمی با شک و تردید می نگرند.آنان ضمن توافق با نفس ارزشیابی در این موسسات ،روش های تکامل یافته تری را که با شان و منزلت اعضای هیات علمی سازگاری داشته باشند جستجو می  کنند .

در بررسی مقدماتی اسناد و متون مربوطه ،در ایران پیش از انقلاب اسلامی ،پرداختن به ارزشیابی کارکنان علمی را بسیار محدود می یابیم.در دوره پس از انقلاب ،در راستای ارزشیابی های نسبتا منظم نشات گرفته از سازمان امور اداری و استخدامی کشوربرای کارکنان دولت ،در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز شیوه های ویژه ای _هر چند نا همسان _جهت ارزشیابی اعضای هیایت علمی به کار گرفته شده است.پژوهش در چند و چون ارزشیابی اعضای هیات علمی به منظور طراحی فرمی استانداردکه واقعیت عملکرد آموزشی هیات علمی  را بنمایاندو با مقبولیت خود مورد پذیرش عضو و سازمان قرار گیرد و به گونه ای بر اثر بخشی موسسات آموزش عالی و کارآمدی اعضای هیات علمی بیفزاید،یک ضرورت تلقی می گردد.

فهرست مطالب - نتيجه گيري -طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 147
نام نویسنده: حسینپور فیضی، محمد علي
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 0
چکیده: 

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ

نتیجه گیری-طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 146
نام نویسنده: شهلایی، جواد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ -طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 54
نام نویسنده: فتاحی، رحمت اله
نویسنده دوم: حسن زاده، محمد
نویسنده سوم: افشار زنجاني، ابراهيم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

اینترنت عرصه نوینی را در زمنیه ارتباطات و اطلاعات دراختیار همگان قرار داده است در این عرصه ، هر موسسه و سازمانی تلاش دارد تا با استفاده از فناوری جدید ، بویژه شبكه جهانی وب ، به فعالیت بپردازد . كتابخانه های دانشگاهی كه وظیفه اصلی آنها ارائه انواع خدمات اطلاعاتی به جامعه دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران است . طراحی و توسعه وب سایت را به منزله یكی از مطلوب ترین ابزارها در این راستا قلمداد كرده اند . اكنون وب سایت كتابخانه های دانشگاهی یكی از پر مراجعه ترین پایگاه های اطلاعاتی در دسترس جامعه دانشگاهی است. با توجه به گسترش استفاده از وب سایت به عنوان یك محیط جدید اطلاعاتی در كتابخانه های دانشگاهی ، لزوم سازماندهی محتوای اطلاعاتی انها بیش از پیش آشكار شده است . طراحان وب سایت ها اغلب از مهارتهای فنی برخوردار هستند ولی كمبود دانش و مهارتهای كتابداری بویژه دانش سازماندهی اشكار در بسیاری از وب سایت ها به چشم می خورد . این امر باعث می شود كه كاربران كتابخانه ها در استفاده از اطلاعات موجود در این وب سایت ها (كه از نظر محتوا قابل توجهی نیز هستند ) دچار سردر گمی شوند یا به صورت بهینه از ان استفاده نكنند . متون موجود در زمینه ارزیابی وب سایت ها ( كه  تعداد آنها نسبتا كم می باشد ) نیز بیشتر جنبه های فنی و یا زیبای شناختی و نظیر این موارد را مورد بررسی قرار می دهند . از انجايي كه كتابخانه های دانشگاهی دارای رسالت چشم اندازهای خاص خود هستند بنابراین وب سابت چنین مراكزی نیز بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد. ارزیابی وب سایت كتابخانه های دانشگاهی ، خود دارای ملاحظاتی است كه نیاز به دانش و تخصص در زمینه كتابداری و اطلاع رسانی را طلب می كنند. تحقیق حاضر به منظور مطالعه و ارزیابی شيوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایتهای كتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. این تحقیق در دو مرحله انجام گرفت : در مرحله اول ، وضعیت موجود سازماندهی اطلاعات در وب سایت كتابخانه های دانشگاهی با استفاده از بك سیاهه وارسی محقق ساخته بررسی شد. در مرحله دوم بر اساس نتایج مرحله اول ، ای برای بررسی نظرات كتابداران متخصص ( كارشناسان ارشد كتابداری و اطلاع رسانی ) طراحی و ارسال گردید . در تحلیل اطلاعات این مرحله از نتایج مرحله اول برای مقایسه يافته های عینی با دیدگاهای ذهنی كتابداران متخصص استفاده گردید . نتایج كلی پژوهش بیانگر این است كه در سازماندهی اطلاعات صفحه اول وب سایتها ، بیشتر شیوه دسته بندی بر اساس نوع خدمات غالب است درحالی كه برای سازماندهی سایر صفحات از شیوه های نسبتا متنوعی استفاده میشود . همچنین شیوه الفبای عنوان و موضوع بیشترین كاربرد و شیوه دایر كتوری (موضوعی سلسله مراتبی ) كمترین كاربرد را برای سازماندهی انواع منابع اطلاعات در وب سایت كتابخانه های دانشگاهی دارند . اكثریت كتابداران اعتقاد دارند كه لازم است هر یك از انواع منابع در یك صفحه مستقل ارائه شود و از اصطلاحهای متعارف برای نشان دادن انها استفاده گردد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-

نتيجه گيري

1

2کلید واژه ها:  وب سايت ها ، كتابخانه هاي دانشگاهي ، سازماندهي اطلاعات ، ارزيابي


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 49
نام نویسنده: داور پناه، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

ندارد

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومآخذ- نتيجه گيريطرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 32
نام نویسنده: یغمايی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 23
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ(ندارد) -نتيجه گيري(نداردطرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 31
نام نویسنده: داور پناه، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب -فهرست منابع و مآخذ -نتيجه گيري>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 177
نام نویسنده: ریحانی شورچه، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

این پژوهش به منظور مقایسه جوسازمانی ورابطه آن بامیزان تمایل کارکنان به مشارکت درتصمیم گیری سازمانی  درموسسات اموزشی عالی دولتی وغیر انتفاعی شهر مشهد صورت گرفته است بانظربه اینکه جو سازمانی ارتباط نزدیکی بابرخی از عوامل موثر درکارکرد واثر بخشی سازمانها ازقبیل ؛روحیه وانگیزش کارکنان ومیزان تعارض دارد ازسوی دیگر مشارکت کارکنان وتصمیم گیریهای سازمانی درمیزان رضایت، تغییرنگرش ،روحیه کارکنان،اثربخشی وکارآیی سازمان موثر است.بنابراین پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جوسازمانی ورابطه ان با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیریهای سازمانی درموسسات اموزش عالی دولتی وغیر انتفاعی پرداخته است .گروه مورد مطالعه دراین پژوهش راکلیه کارکنان رسمی،پیمانی وقراردادی موسسات اموزش عالی دولتی(N=1641)وموسسات اموزش عالی غیرانتفاعی(N=927)تشکیل می دهند.گرداوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه ازطریق نمونه گیری  توامان خوشه ای وتصادفی ساده صورت گرفته است (N=210)که این اقدام بانظربه گسترده بودن حجم جامعه اماری انجام شده است به منظور گرد آوری داده های مورد نیاز ازدو جوسازمانی (هالپین وکرافت)ومیزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری (محقق ساخته )استفاده شده است .برای تعیین پایایی ازروش الفای کرونباخ استفاده شده است که ضریبت پایایی جوسازمانی ومعادل91/0وضریب پایایی میزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری معادل94/0به دست امده است  وبرای مطالعه روایی هردو ازدو شیوه همسانی درونی وداوری تخصصی بهره گیری شده است درانجام این پژوهش ،اطلاعات جمع آوری شده از ها جهت ازمون فرضیه ها وپاسخگویی به سوالات پژوهش بااستفاده از نرم افزارspss14مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.که این نتایج حاصل گردید:موسسات اموزش عالی ،غیر انتفاعی دارای جوبازتری نسبت به موسسات آموزش عالی دولتی می باشند،بین جوباز ومیزان تمایل به مشارکت درتصمیم گیری رابطه ای مستقیم ومعنادار وجود ندارد ،بین مولفه های جوسازمانی در هردو نظام تفاوت معنی داری وجود دارد ،بین همبستگی میان جوسازمانی ومیزان تمایل به مشارکت در دو نمونه موسسات اموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 176
نام نویسنده: كرد اعظم، داوود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت رابطه بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی صورت گرفته است . با توجه به اینكه عوامل مختلفی می تواند در بروز فرسودگی شغلی کارکنان دخیل باشد . یکی از آنها بوروکراسی حاکم بر سازمان ها و تمایلی است که در کارکنان برای تابعیت ایجاد می کند . این تحقیق از نوع همبستگی و از لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی است . فرضیه های تحقیق بدین شرحند . فرضیه اصلی : بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . فرضیات فرعی :بین گرایش به بوروکراسی و مسخ شخصیت کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .بین گرایش به بوروکراسی و عدم موقعیت فردی  کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .بین گرایش به بوروکراسی و خستگی عاطفی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .جامعه پژوهش کارکنان ستادی شاغل در سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی هستند . ( 385 = N ) . نمونه مورد بررسی در اين پژوهش را تعداد (150) نفر از کارکنان این سازمان تشکیل می دهند . داده ها از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و به وسیله فرسودگی شغلی مسلچ (Maslach  ) و گرایش به بوروکراسی دوبرین ( dubrin ) گرد آوری شد برای تعیین پایایی از روش آلفای کرانباخ استفاده شده است . اطلاعات جمع آوری شده از ها جهت آزمون فرضیه ها و سوالات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و به طور خلاصه نتایج ذیل حاصل گردید :بین گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در گروههای مختلف سوابق کاری فقط مولفه  خستگی عاطفی تفاوت معناداری با دیگر مولفه های فرسودگی شغلی دارد . بین دو گروه زنان و مردان در مولفه مسخ شخصیت تفاوت معناداری وجود دارد . به طوریکه در مولفه مسخ شخصیت مردان بیشتر از زنان دچار فرسودگی شده اند . همچنین تفاوت معناداری در میزان فرسودگی شغلی بر اساس سطوح مختلف تحصیلی مشاهده نمی شود .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.