دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: علوی، سرورالسادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1354
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: حسنی، مهدي
نویسنده دوم: صدوقي، فروغ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: فكرت، امين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: میلانیان، سيمين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 20
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: فكرت، امين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: زسول زاده طباطبای، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 48
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: قوامی، ايرج
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 39
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: مسعودی فر، احمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد راهنمای دوم: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: حیدری، غلامحسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: دانش (نيازي)، فرشته


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 22
نام نویسنده: صالحی، جواد
نویسنده دوم: ابراهيمي، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 269
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 21
نام نویسنده: صارمی، علي اكبر
نویسنده دوم: شماسي، محمد حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1369
تعداد صفحات: 264
چکیده: 

يكي از عوارض شايع و گسترده اي كه بدنبال مسائل و مشكلات جامعه صنعتي كنوني پديدار گشته و حيات فردي و اجتماعي جامعه انساني را بطور جدي تهديد مي كند،‌ مسئله بيماريهاي رواتن تني (Psychosomatic) مي باشد. در اين ميان بيماريهاي قلبي – عروقي (Cardio – Vascular) بالاخص بيماريهاي كرونر قلب (Coronary Heart Disease) از مهمترين انواع بيماريهاي روان تني (Psychosomatic) بشمار مي روند. اين بيماريها در ارتباط مستقيم با هيجانات، عواطف و الگوي شخصيتي (Personality Pattern) فرد مي باشد. يكي از عوامل خطر (Risk Factors) كه در سالهاي اخير ارتباط مسلم آن با بيماريهاي كرونر (CHD) ثابت شده است، الگوي شخصيتي – رفتاري تيپ A (Type A Personality – behavioral Pattern) مي باشد كه يكي از جالبترين و معروفترين كشفيات روانشناسي عمومي ("POP" Psychology) در چهار دهه اخير بوده است.

 بنابراين با هدف شناخت هر چه بيشتر و عميقتر شخصيت تيپ A، شناخت بهتر سبب شناسي (Etiology) بيماريهاي كرونر قلب (CHD) و شناخت بهتر روشهاي درماني و پيشگيري از تيپ A،  تحقيق حاضر انجام گرفت،‌ با اين فرض كه بين شخصيت تيپ A با بيماريهاي كرونر قلب (CHD) در مردان سنين 45-30 سال ارتباط مثبت وجود دارد. روش تحقيق، بررسي مقايسه اي (Comparative Survey) بوده است، كه در آن دو گروه 30 نفري (سالم و بيمار) از نظر دارا بودن صفات شخصيتي تيپ A با هم مقايسه شده اند. بمنظور ارزيابي شخصيت آزمودينها و همچنين جمع آوري ساير اطلاعات از تست EPPs (Edwards personal Preference Schedule) و يك 50 سئوالي استفاده شده است. در تجزيه و تحليل داده هاي (Data Analysis) تست و ، ميانگين و انحراف استاندارد هر گروه مورد محاسبه قرار گرفته، سپس با مراجعه به جدول T (استيودند) نتايج دو گروه مورد مقايسه و تفسير قرار گرفته است. با توجه به يافته هاي تحقيق (Research Findings) مي توان چنين نتيجه گرفت كه دو گروه مزبور در 11 متغير 0ار متغيرهاي 15 گانه تست EPPS) تفاوت معنا داري با هم دارند، اين متغيرها عبارتند از :

تلاش و پيشرفت (Achievement)، تمكين (Deference)، نظم و ترتيب (Order)، خودنمايي (Exhibition)، خودمختاري (Autonomy)، علاقه به معاشرت (Affiliation)، مهرجوئي (Succorance)، برتري طلبي (Dominance)، تنوع طلبي (Change)، تحمل (Endurance) و پرخاشگري (Aggression).

نتايجي كه از اجراي در هر دو گروه بدست آمده، حاكي از آن است كه دو گروه (سالم و بيمار) از نظر دارا بودن صفات شخصيتي تيپهاي A و B با هم تفاوت معناداري دارند. بنابراين فرض يك (H1) كه بيانگر ارتباط بين شخصيت تيپ A و بيماري كرونر قلب (CHD) مي باشد، مورد پذيرش واقع مي شود.


 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 20
نام نویسنده: سبحانی، افسانه
نویسنده دوم: ميرخسروي، گيتي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1369
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.