پايگاههاي اطلاعاتي دانشگاه به شرح ذيل مي باشد:

 نوع:پایگاه اطلاعاتی / فرمت: تمام متن، تصویر / پوشش موضوعی: کامپیوتر، کتابخانه های دیجیتال

ACM

 نوع: پایگاه اطلاعاتی / فرمت: تمام متن، تصویر / پوشش موضوعی: علوم اجتماعی و انسانی، علوم تربیتی، علوم کامپیوتر، مهندسی، فیزیک، شیمی، زبان و زبان شناسی، هنر و ادبیات، علوم پزشکی و مطالعات قومی

EBSCO (Academic Search Premier)

 نوع: پایگاه اطلاعاتی / فرمت: تمام متن، تصویر / پوشش موضوعی: هنر، ادبیات، علوم اجتماعی، علوم، تکنولوژی، پزشکی

PROQUEST

نوع:پايگاه اطلاعاتي/فرمت:چكيده،تمام متن،نمايه/پوشش موضوعي:اطلاعات كتابشناختي و چكيده مقالات در حوزه كشاورزي،دامپروري،دامپزشكي و علوم وابسته از سال 1990

CAB  Abstract

نوع:پايگاه اطلاعاتي/فرمت:كتابشناختي/پوشش موضوعي:معتبرترين پايگاه استنادي شامل چكيده مقالات به همراه تحليل استنادي بيش از 10000 مجله علمي در حوزه هاي گوناگون علمي (علوم پايه ،مهندسي ،پزشكي،علوم انساني و علوم اجتماعي)

ISI

نوع:پايگاه اطلاعاتي/فرمت:چكيده/پوشش موضوعي:يكي از معتبرترين پايگاههاي استنادي شامل چكيده مقالات به همراه تحليل هاي استنادي بيش از20000 مجله علمي در حوزه هاي گوناگون (علوم پايه ،مهندسي،پزشكي،علوم انساني،علوم اجتماعي)

SCOPUS

نوع:پايگاه اطلاعاتي/فرمت:تمام متن/پوشش موضوعي: پايگاه تخصصي در حوزه برق و الكتروونيك و كامپيوتر و علوم وابسته شامل 130 مجله تمام متن ،مجموعه كنفرانس ها،استانداردها و منابع آموزشي

IEEE

نوع:پايگاه اطلاعاتي/فرمت:چكيده ،نقد،اطلاعات كتابشناختي/پوشش موضوعي: بزرگترين پايگاه اطلاعات كتابشناختي و چكيده نامه در حوزه رياضيات و علوم وابسته

Math SciNet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.