بخش مرجع:

اين بخش شامل :  بخش منابع مرجع ، ،بخش نشریات و روزنامه ها، بخش پایان نامه ها ، بخش اطلاع رساني.اين بخش شامل منابع فارسي و لاتين مي باشد كه عبارتند از :دايره المعارف ها،واژه نامه ها،كتابشناسي ها، زندگينامه ها،چكيده نامه ها،سالنامه ها،راهنماها،مجموعه ها،اطلسهاو....

اين منابع مي توانند اطلاعات لازم را در مرحله ي نخست در اختيار مراجع قرار دهند كه به آن منابع اطلااعاتي مي گويند.و يا جهت اخذ اطلاعات مورد نياز مراجعه كنندگان ايشان را به منابع ديگري كه در اين بخش و يا ساير بخش ها مي باشد ارجاع نمايندكه اصطلاحاً به آن منابع ارجاعي كي گويند.هدف از فعاليتهاي اين بخش پاسخگويي به سوالات مراجعين و متخصصين در يافتن منابع و مطالب مناسب جهت انجام پژوهش و همچنين آموزش استفاده كنندگان در جهت چگونگي استفاده صحيح و بهينه از منابع مرجع مي باشدوتعداد كتابهاي بخش مرجع عبارتند از 7250 كتاب فارسي و 3750 كتاب لاتين مي باشد.تعداد كاركنان اين بخش جمعاً 3 نفر است.سالن مرجع به لحاظ مساحت در حدود 380متر مربع مي باشدكه درنتيجه چندين بخش را در خود گنجانده است.


 فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.