نظام رده بندي كتابخانه:


اساس نظام رده بندی کتابها در  کتابخانه، رده بندی کنگره آمریکا (LC)می باشد. این طرح متشکل از 21 رده موضوعی در قالب حروف الفبای انگلیسی می باشد  این نظام، موضوعی و ساختار آن به صورت سلسله مراتبی از کل به جز است و برای تقسیمات فرعی از اعداد صحیح استفاده می شود. در این روش هر علم با یک حرف الفبای لاتین شناسایی می شود و برای علوم فرعی از حرف دوم و اعداد استفاده می شود.با مراجعه به جدول راهنمای کلی این رده بندی به راحتی می توان از منابع استفاده نمود.


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.