بخش سفارشات:

بخش سفارشات كتابخانه به منظور فراهم آوري منابع اطلاعاتي مسئوليت انتخاب، تهيه و سفارش كتابها،گزارشات،استانداردها(به صورت چاپي و غير چاپي) و نرم افزارهاي مورد نياز اعضا هيئت علمي و دانشجويان را بر عهده دارد.عمده وظايف اين بخش عبارت است از:

تامين و فراهم آوري منابع فارسي و لاتين

شركت در نمايشگاهها كتاب وخريد كتب مورد نياز

برگزاري نمايشگاه از كتب جديد

دريافت كتب اهداييفهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.