نمایش # 
چگونه پايان نامه ام را در سايت پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران ثبت كنم؟
چگونه مي توانم كتابم را تمديد كنم؟
چگونه در مقاله يا پروژه ام به مدارك ديگر استناد كنم؟
عمليات جستجو را از كجا شروع كنم؟
آرشيو مجلات چاپي چگونه قابل دسترسي است؟
نظام رده بندي كتابخانه چيست؟
شرايط عضويت چيست؟
فارغ التحصيل شده ام، چگونه بايد با كتابخانه تسويه حساب كنم؟
شماره عضويت و كلمه عبور من جهت استفاده از خدمات تمديد و رزو كتاب ، در بخش سرويسهاي امانت سيستم جستجوي كتاب چه مي باشد؟
چگونه مي توانم كتابي را رزرو كنم؟
چگونه مي توانم در وب جستجو كنم؟
چگونه مي توانم بفهمم كه چند كتاب دستم هست، چند كتاب ديگر مي توانم بگيرم؟
چگونه مي توانم از پايان نامه و پروژه هاي كتابخانه ، براي نوشتن پروژه يا پايان نامه ام استفاده كنم؟
چگونه بدانم كه به يك مقاله چند بار استناد شده است؟
كتابي را كه امانت گرفته ام گم نموده ام، چه بايد بكنم؟
تاريخ برگشت كتابم گذشته ، چه بايد بكنم؟

ورود


reload