بخش‌‌های کتابخانه: مرجع

بخش مرجع:

اين بخش شامل : بخش منابع مرجع ، ،بخش نشریات و روزنامه ها، بخش پایان نامه ها ، بخش اطلاع رساني.اين بخش شامل منابع فارسي و لاتين مي باشد كه عبارتند از :دايره المعارف ها،واژه نامه ها،كتابشناسي ها، زندگينامه ها،چكيده نامه ها،سالنامه ها،راهنماها،مجموعه ها،اطلسهاو....

اين منابع مي توانند اطلاعات لازم را در مرحله ي نخست در اختيار مراجع قرار دهند كه به آن منابع اطلااعاتي مي گويند.و يا جهت اخذ اطلاعات مورد نياز مراجعه كنندگان ايشان را به منابع ديگري كه در اين بخش و يا ساير بخش ها مي باشد ارجاع نمايندكه اصطلاحاً به آن منابع ارجاعي كي گويند.هدف از فعاليتهاي اين بخش پاسخگويي به سوالات مراجعين و متخصصين در يافتن منابع و مطالب مناسب جهت انجام پژوهش و همچنين آموزش استفاده كنندگان در جهت چگونگي استفاده صحيح و بهينه از منابع مرجع مي باشدوتعداد كتابهاي بخش مرجع عبارتند از 7250 كتاب فارسي و 3750 كتاب لاتين مي باشد.تعداد كاركنان اين بخش جمعاً 3 نفر است.سالن مرجع به لحاظ مساحت در حدود 380متر مربع مي باشدكه درنتيجه چندين بخش را در خود گنجانده است.

ورود


reload