بخش‌‌های کتابخانه: سفارشات

بخش سفارشات:

بخش سفارشات كتابخانه به منظور فراهم آوري منابع اطلاعاتي مسئوليت انتخاب، تهيه و سفارش كتابها،گزارشات،استانداردها(به صورت چاپي و غير چاپي) و نرم افزارهاي مورد نياز اعضا هيئت علمي و دانشجويان را بر عهده دارد.

عمده وظايف اين بخش عبارت است از:

  • تامين و فراهم آوري منابع فارسي و لاتين
  • شركت در نمايشگاهها كتاب وخريد كتب مورد نياز
  • برگزاري نمايشگاه از كتب جديد
  • دريافت كتب اهدايي

ورود


reload