بخش‌‌های کتابخانه:سالن مطالعه خواهران و برادران

سالن مطالعه خواهران و برادران:

سالن مطالعه خواهران و برادران با182 متر مربع و تعداد 50ميز و صندلي براي خواهران و 55 ميز و صندلي براي برادران مي باشد.

شامل دو سالن مجزا می باشد که هرروز از ساعت 7 الی 22 باز می باشد. در ایام امتحانات این ساعت افزایش می یابد.

ورود


reload