ساعات کاری کتابخانه

کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در تمامی طول هفته (بجز ایام تعطیل) آماده خدمات رسانی به کاربران عزیز می باشد. ساعت کاری کتابخانه به شرح زیر است:

جدول ساعات کاری بخش امانت

ردیف ایام هفته ساعات کاری توضیحات
1 شنبه 16:45 - 7:15 1
2 یکشنبه 16:45 - 7:15 2
3 دوشنبه 16:45 - 7:15 3
4 سه‌شنبه 16:45 - 7:15 4
5 چهارشنبه 16:45 - 7:15 5

 جدول ساعات کاری بخش مرجع

ردیف ایام هفته ساعات کاری توضیحات
1 شنبه 14:15 - 7:15 1
2 یکشنبه 14:15 - 7:15 2
3 دوشنبه 14:15 - 7:15 3
4 سه‌شنبه 14:15 - 7:15 4
5 چهارشنبه 14:15 - 7:15 5

جدول ساعات كاري سالن مطالعه كتابخانه

ردیف ایام هفته ساعات کاری توضیحات
1 شنبه 7-18 1
2 یکشنبه 7-18 2
3 دوشنبه 7-18 3
4 سه‌شنبه 7-18 4
5 چهارشنبه 7-18 5

ورود


reload