خدمات کتابخانه

اعم خدمات و فعالیتهای کتابخانه به شرح زیر است:

- سرویس دهی و خدمات بخش امانت .

-راهنمائی و آموزش مراجعین جهت جستجوی منابع اطلاعاتی مورد نیاز .

-آموزش کارورزان دانشجویان کتابداری .

-خدمات مرجع و اطلاع رسانی .

-خدمات اینترنتی با ۶ سیستم رایانه ،یک دستگاه پرینتر و اسکنر .

-جستجوی مقالات علمی با ٣٢ پایگاه علمی .

-خدمات بخش نشریات با ۶٢ نشریه تخصصی فارسی، ٢۶ مجله تخصصی لاتین، ٢ روزنامه محلی و ٣ روزنامه کشوری .

-خدمات سی دی با ٢١٧ سی دی منابع الکترونیکی،آموزشی ،دائرة المعارف و غیره .

ورود


reload