پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی

پايگاه هاي فارسي قابل دسترسي:

 متن كامل مقالات فارسي مجلات داخل كشور:magiranبانك نشريات فارسي:

http://www.magiran.com

 پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران(متن کامل و چکیده مقالات مجلات داخل کشور وسمینارها،کتب علوم پزشکی،طرح های پژوهشی،پایان نامه ها و ...)

http://www.irandoc.ac.ir

 پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ( متن کامل مقالات فارسی و انگلیسی مجلات داخل کشور)

http://www.sid.ir

 پايگاه مجلات تخصصي علوم اسلامي و انساني (متن و تصوير كامل و چكيده مقالات مجلات)

http://www.noormags.com

 بزرگترین کتابخانه دیجیتال مندرجات نشریات ایران شامل مقالات، نقدآثار، گفتگوها، گزارشات و ...

http://namamatn.um.ac.ir/namamatn/easysearch.aspx

ورود


reload