راهنمای نوسا : جستجوی کتاب

بعد از ورود به صفحه اصلي كتابخانه مركزي روي گزينه جستجو منابع كليك كرده سپس با انتخاب منابع فارسي و لاتين نوع سند مورد جستجوي خود را انتخاب مي نماييم.در صفحه ظاهر شده گزينه اتصال را فعال مي نماييم صفحه اي كه باز مي شود امكان جستجوي ساده را فراهم مي كند.جستجو.به صورت كامل و پيشرفته نيز از اين صفحه امكان پذير است.در فيلد" عبارت جستجو"موضوع يا عنوان يا پديدآور را قيد مي نماييم سپس دكمه انجام جستجو را انتخاب مي كنيم.تعداد يافته ها مشخص مي شود كه با انتخاب هر گزينه اطلاعات كتابشناختي آن ظاهر مي گردد.

اطلاعات بيشتر

ورود


reload