راهنمای استفاده از پایان‌نامه

شرايط استفاده از پايان نامه:

1.دانشجويان دانشكده با ارائه كارت دانشجويي معتبر

2.دانشجويان ارشد دانشگاه هاي دولتي سراسر كشور با ارائه كارت دانشجويي معتبر

3. دانشجويان طرح غدير با ارائه كارت غدير

ورود


reload