طرح امین

طرح امین « امانت بین کتابخانه ها »

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به عنوان سازمان هماهنگ کننده طرح امین در میان مراکز تحت پوشش طرح می باشد که مقررات و ضوابطی را جهت این طرح تعیین نموده و کلیه مراکز و کتابخانه ها موظف به اجرای آنها می باشند.

طرح امین راهکاری است که متقاضیان از طریق آن می توانند به صورت غیر مستقیم به منابع دیگر کتابخانه ها دسترسی داشته باشند.

این طرح موافقت نامه ای است که میان کتابخانه ها منعقد گردیده که بر اساس آن هر کتابخانه در صورتی که مدرک مورد تقاضا توسط متقاضی در مرکز خودشان موجود نباشد، از کتابخانه دیگر دارنده مدرک تهیه می نماید که ممکن است به صورت خدمات امانت مدرک و یا خدمات تصویر مدرک باشد.

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد نیز عضو این طرح می باشد و در قالب این طرح منابع مورد نیاز مراجعان را تامین می نماید و در اختیار متقاضیان قرار می دهد. مجري طرح خانم وجیهه صامنی كارشناس بخش سفارشات هستند. متقاضيان جهت عضويت در طرح یا جهت كسب هرگونه اطلاعات مي‌توانند با تلفن 229 داخلي 6-8789263 تماس حاصل نمايند. هزینه خدمانت امانت و تصویر مدرک با ارسال بهامهر ( آبی یا سبز ) از طریق کتابخانه درخواست کننده خدمات به کتابخانه ارائه کننده خدمات پرداخت می گردد .

طریقه استفاده از طرح امین

متقاضیان جهت استفاده از طرح امین ، پس از جستجوی مدرک مورد نظر خود در منابع موجود درکتابخانه دانشکده و سایت های معتبر و فهرستهای کتابخانه ها و ... اطلاعات کتابشناختی آن را به همراه مکان نگهداری مدرک یادداشت نموده و می توانند به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ، بخش سفارشات ، نزد مجری طرح امین خانم صامنی مراجعه نمایند و اطلاعات مربوطه را در فرم سفارش مدرک منتقل نموده و تحویل مجری دهند. مجری طرح پس از کنترل فرم و اطمینان کامل از صحت اطلاعات مراحل سفارش مدرک را انجام می دهد و پس از دریافت مدرک مورد درخواست، به اطلاع متقاضی می رساند تا متقاضی جهت تحویل مدرک اقدام نماید.

شرایط طرح امین

درخواست مقاله: تصویر مقاله ارسال می گردد که تعرفه درخواست آن 15000ریال ( معادل 1500 تومان ) می باشد که هنگام ارائه درخواست به مجری طرح تحویل می گردد. در صورتی که تصویر مدرک بیش از 30 صفحه باشد بر طبق استعلام تعرفه ها محاسبه می گردد.

درخواست کتاب: در صورتی که متقاضی مدرکی را بخواهد امانت بگیرد، مدت امانت از تاریخ دریافت مدرک توسط متقاضی به مدت 15 روز می باشد که در صورت درخواست تمدید اگر مدرک رزرو نشده باشد به مدت 15 روز دیگر قابل تمدید می باشد. لازم به ذکر می باشد که در قبال امانت کتاب کارت شناسایی معتبر از متقاضی دریافت می گردد.

تعرفه امانت کتاب مبلغ 25000ریال (معادل2500تومان ) می باشد که هنگام ارائه درخواست به مجری طرح تحویل می گردد.

شرایط درخواست مدرک

مدرک درخواستی: مدرک درخواستی می تواند کتاب یا مقاله باشد. در صورت نیاز به پایان نامه تنها تصویر15 صفحه اول آن تهیه می گردد. تهیه گزارش ها و سمینارها به خط مشی مرکز دارنده مدرک بستگی دارد.

استفاده کنندگان : کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و اساتید و اعضاء هیأت علمی می توانند از این طرح استفاده کنند.

کلیه مراکز و دانشگاه های خارج از دانشگاه فردوسی مشهد نیز می توانند از این طرح استفاده نمایند با این تفاوت که تعرفه هایی که جهت درخواستها درنظر گرفته شده است برای این مراکز تغییر می یابد.

ورود


reload