لیست دانشگاه‌های ایران : برحسب نوع

دانشگاههای دولتی____________________

 دانشگاه اراك

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان  

دانشگاه امام رضا

دانشگاه امام صادق

دانشگاه ایلام

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دانشگاه بین المللی چابهار

دانشگاه تبریز

دانشگاه تربیت مدرس

 

دانشگاه تهران

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه شیخ بهایی 

 

دانشگاه شیخ مفید قم

 

دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تكنیك)

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول 

 

 دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

دانشگاه علم وصنعت ایران

 

دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس

 

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

دانشگاه مازندران 

 

دانشگاههای  آزاد اسلامی____________________ 

دانشگاه آزاد

اطلاع رسانی مركز آزمون دانشگاه آزاد

اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

مركز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی

منطقه یك دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد واحد آباده

دانشگاه آزاد واحد آستارا

دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

دانشگاه آزاد واحد اراك

دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد واحد استهبان

دانشگاه آزاد واحد اقلید

دانشگاه آزاد واحد بافت كرمان

دانشگاه آزاد واحد بجنورد

دانشگاه آزاد واحد بروجرد لرستان

دانشگاه آزاد واحد بناب

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

دانشگاه آزاد واحد بوشهر

دانشگاه آزاد واحد پرند

دانشگاه آزاد واحد تبریز

دانشگاه آزاد واحد تربیت حیدریه

دانشگاه آزاد واحد تهران - جنوب

دانشگاه آزاد واحد تهران - شمال

دانشگاه آزاد واحد تهران - علوم پزشكی

دانشگاه آزاد واحد تهران - علوم تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد تهران - مركز

دانشگاه آزاد واحد جهرم

دانشگاه آزاد واحد خمین

دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

دانشگاه آزاد واحد خوی

دانشگاه آزاد واحد رودهن

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

دانشگاه آزاد واحد زرند

دانشگاه آزاد واحد زنجان

دانشگاه آزاد واحد ساوه

دانشگاه آزاد واحد سبزوار

دانشگاه آزاد واحد سپیدان

دانشگاه آزاد واحد سنندج

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

دانشگاه آزاد واحد شبستر

دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

دانشگاه آزاد واحد شهر ری

دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

دانشگاه آزاد واحد شیراز

دانشگاه آزاد واحد شیروان

دانشگاه آزاد واحد علی آباد كتول

دانشگاه آزاد واحد فسا

دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

دانشگاه آزاد واحد قزوین

دانشگاه آزاد واحد قم

دانشگاه آزاد واحد قوچان

دانشگاه آزاد واحد كازرون

دانشگاه آزاد واحد كرج

دانشگاه آزاد واحد كرمان

دانشگاه آزاد واحد گچساران

دانشگاه آزاد واحد گرگان

دانشگاه آزاد واحد گرمسار

دانشگاه آزاد واحد لارستان

دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان

دانشگاه آزاد واحد مراغه

دانشگاه آزاد واحد مرودشت

دانشگاه آزاد واحد مشهد

دانشگاه آزاد واحد مهاباد

دانشگاه آزاد واحد میانه

دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

دانشگاه آزاد واحد نائین

دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد واحد نیشابور

دانشگاه آزاد واحد ورامین

دانشگاه آزاد واحد همدان

دانشگاه آزاد واحد یاسوج

دانشگاههای پیام نور  ____________________

دانشگاه پیام نور اسفراین

 دانشگاه پیام نور مرکزی

 دانشگاه پیام نور ارومیه

دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری

 دانشگاه پیام نور بناب

دانشگاه پیام نور بوشهر

دانشگاه پیام نور بیجار

دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

دانشگاه پیام نور تبریز

دانشگاه پیام نور تهران

دانشگاه پیام نور سنندج

دانشگاه پیام نور شهریار

دانشگاه پیام نور شیراز

دانشگاه پیام نور گرمسار

دانشگاه پیام نور مشهد

دانشگاه پیام نور جهرم

دانشگاه پیام نور سبزوار

دانشگاه پیام نور قم

دانشگاه پیام نور نیشابور

دانشکده ها و پژوهشکده ها____________________

 دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

 دانشکده تربیت دبیر فنی دختران تهران (دکتر شریعتی)

 دانشكده تكنولوژی هواپیمایی كشور

دانشكده روابط بین الملل وزارت خارجه 

دانشكده صنعت آب و برق شهید عباسپور

دانشكده علمی كاربردی پست و مخابرات

 دانشكده علوم پزشكی فدانشكده مهندسی مكانیك صنعتی شریف

مؤسسات تحقیقاتی____________________

آکادمی علوم پزشکی ایران

آموزشکده حفاظت محیط زیست

انستیتو بیوفیزیک و بیوشیمی

مرکز آموزش و پژوهش مدیریت دولتی

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

مدرسه عالی شهید مطهری

مدرسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیرکبیر

مؤسسه آموزش عالی سجاد مشهد

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

مؤسسه آموزش عالی شیخ بهایی

ورود


reload