تاریخچه

کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ١٣۵٢ همزمان با تأسیس دانشکده در خیابان کفائی مشهد با مجموعه ای بیش از ۴۴٠ جلد کتاب شروع به فعالیت کرد. درآن زمان دانشکده فقط در رشته روانشناسی دانشجو داشت،بنابراین منابع کتابخانه بیشتر در زمینه موضوعی روانشناسی بود. تا سال ١٣٧٠ که رشته های علوم تربیتی ، کتابداری و تربیت بدنی (که بعدها مستقل شد) به دانشکده اضافه شد و مجموعه کتابخانه به حدود ٣۴ هزار جلد رسید .

منابع کتابخانه بیش از ۴۵ هزار نسخه است که از این تعداد حدود ١٠ هزار نسخه لاتین و بقیه فارسی می باشد.بیشتر منابع تخصصی در زمینه های روانشناسی ، علوم تربیتی ، مدیریت ،کتابداری و مدیریت آموزشی است.

بنای کتابخانه درحدود ٨۵٠ متر مربع ساخته شده که شامل بخش مخزن و امانت ،مرجع، نشریات و سالن مطالعه خواهران و برادران می باشد

تعداد کارکنان این کتابخانه 6 نفر می باشند.

ورود


reload