بخش‌‌های کتابخانه: نشریات ادواری

دراین بخش نشریات فارسی و لاتین به تفکیک سه رشته آموزشی دانشکده و با نظم الفبايي در قفسه ها چیده شده است. مجلات لاتین شامل 14 عنوان و مجلات فارسی شامل 57 عنوان می باشد. جهت سهولت یافتن موضوع مورد پژوهش برای مراجعان فهرست مطالب مجلات فارسی و لاتین تهیه شده که در کلاسورهایی با عنوان فهرست جاري نشريات به تفکیک موضوعی نگهداری می شود. در قسمت آرشیو، مجلات و دوره های گذشته هر عنوان با رنگ بندي متفاوت جهت گروههاي آموزشي،  نشریات فارسی و لاتین كه هم شامل عناوين جاري و هم عناوين آرشيو و قبلي مي باشد به تفکیک موضوعی نگهداری می شوند . روزنامه های کتابخانه 4 عنوان می باشد که 2 روزنامه محلی و 2 روزنامه کشوری شامل می شود که بطور روزانه در محل مخصوص قرار داده می شود .

ورود


reload