لیست پایان ‌نامه‌ها


تعداد کل نتایج بدست آمده: 1554
1. مطالعه و نظر سنجی درباره عملكرد و نقش انجمن كتابداری و اطلاع رسانی ایران (دوره نخست1379-1382)
شماره بازیابی: 59
نویسنده: سوهانیان حقیقی محمد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
استاد راهنما: اسدالله آزاد
استاد مشاور: رحمت الله فتاحی
تعداد صفحات: 86
کلیدواژه‌ها:
2. بررسی كتابخانه دانشگاه ملی ایران
شماره بازیابی: 1
نویسنده: نيك انجام آذر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1352
استاد راهنما: يحي دوستدار
استاد مشاور:
تعداد صفحات: 75
کلیدواژه‌ها:
3. پیشنهاد ایجاد مركز مواد آموزشی در مدارس راهنمایي تحصیلی با توجه به نظام جدید آموزش و پرورش
شماره بازیابی: 2
نویسنده: سیار مهين
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 2535
استاد راهنما: عباس حری
استاد مشاور:
تعداد صفحات: 123
کلیدواژه‌ها:
4. بررسی نظامهای بین الملی اطلاع رسانی و كاربرد عملی آنها در ایران
شماره بازیابی: 3
نویسنده: ناصری حاتم
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1359
استاد راهنما: فريدون حاذق
استاد مشاور:
تعداد صفحات: 70
کلیدواژه‌ها:
5. مقایسه و بررسی دسترس پذیری فیزیكی كتابها در حوزه های علوم و علوم انسانی/ اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد
شماره بازیابی: 5
نویسنده: گلینی مقدم گل نسا
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
استاد راهنما: محمد حسين دياني
استاد مشاور: رحمت الله فتاحی
تعداد صفحات: 150
کلیدواژه‌ها:
6. بررسی تطبیقی میزان استفاده از پایان نامه ها ي تحصيلات تكميلي در مجله های علمی، سه رشته علوم تربیتی، روانشناسی و كتابداری بعد از انقلاب اسلامي
شماره بازیابی: 8
نویسنده: سالاری محمود
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
استاد راهنما: محمد حسين دياني
استاد مشاور: رحمت الله فتاحی
تعداد صفحات: 128
کلیدواژه‌ها:
7. بررسی رضایت مراجعان از خدمات كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی ایران
شماره بازیابی: 12
نویسنده: ارتجائی سوسن
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1372
استاد راهنما: فاطمه سبكروح, اسدله آزاد
استاد مشاور: معصومه سليمي جهرمي, حميد حقاني
تعداد صفحات: 85
کلیدواژه‌ها:
8. بررسی میزان رضایت شغلی كتابداران كتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ( دولتی ) شهرستان كرج
شماره بازیابی: 7
نویسنده: باقری فاطمه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
استاد راهنما: محمود حقيقي
استاد مشاور: عباس حري, نوروز علي كرمدوست
تعداد صفحات: 152
کلیدواژه‌ها:
9. بررسی وضعیت مجموعه كتب خارجی كتابخانه مركزی و مركز اسناد آستان قدس رضوی
شماره بازیابی: 6
نویسنده: عابدی استاد عباسعلي
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
استاد راهنما: اسدالله آزاد
استاد مشاور: عباس حری
تعداد صفحات: 196
کلیدواژه‌ها: کتابخانه ÛŒ مرکزی آستان قدس رضوی, مجموعه ÛŒ کتب خارجی , بخش کتب خارجی
10. بررسی آثار وابسته و نوع وابستگی های آنها در متون فارسی از رویكرد فهرست نویسی
شماره بازیابی: 9
نویسنده: كوهستانی جميله
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
استاد راهنما: رحمت الله فتاحی
استاد مشاور: محمد حسين دياني
تعداد صفحات: 108
کلیدواژه‌ها:
11. بررسی روند انتشار منابع مرجع تخصصي فارسی در زمینه های علوم و فناوری در دو ده اخیر به روش كتابسنجی
شماره بازیابی: 10
نویسنده: دری فر نفيسه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
استاد راهنما: رحمت الله فتاحی
استاد مشاور: مهری پریرخ
تعداد صفحات: 108
کلیدواژه‌ها:
12. بررسی میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی استفاده كنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای در كتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد
شماره بازیابی: 17
نویسنده: منصوریان يزدان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
استاد راهنما: اسدالله آزاد
استاد مشاور: محمد حسين دياني
تعداد صفحات: 104
کلیدواژه‌ها:
13. عوامل موثر بر تبدیل پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری به شكل مقاله های علمی - پژوهشی در مجله
شماره بازیابی: 16
نویسنده: ملای مقدم گلناز
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
استاد راهنما: اسدالله آزاد
استاد مشاور: محمد حسين دياني
تعداد صفحات: 83
کلیدواژه‌ها:
14. میزان دسترس پذیری و مالكيت استفاده از كتابهای سال و كتابهای نمونه تحقیق در كتابخانه های دانشگاه فردوسی و كتابخانه مركزي آستان قدس
شماره بازیابی: 15
نویسنده: گنجی شهلا
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
استاد راهنما: محمد حسين دياني
استاد مشاور: اسدله آزاد
تعداد صفحات: 189
کلیدواژه‌ها:
15. بررسی مشكلات جستجوی موضوعی استفاده كنندگان در فهرست رایانه ای كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد
شماره بازیابی: 14
نویسنده: شاپوری سودابه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
استاد راهنما: مهری پریرخ
استاد مشاور: رحمت الله فتاحی
تعداد صفحات: 130
کلیدواژه‌ها:
16. بررسی میزان رضایت شغلی كتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن
شماره بازیابی: 18
نویسنده: عباسی زهره
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
استاد راهنما: رحمت الله فتاحی
استاد مشاور: رحمت الله فتاحی
تعداد صفحات: 149
کلیدواژه‌ها:
17. بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشگاه كابل و عوامل مؤثر و بازدارنده
شماره بازیابی: 88
نویسنده: جعفری معصومه
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
استاد راهنما: محمد حسين دياني
استاد مشاور: رحمت الله فتاحی
تعداد صفحات: 96
کلیدواژه‌ها: اينترنت, دانشگاه كابل, ميزان استفاده , عوامل مؤثر, موانع Ùˆ عوامل بازدارنده
18. كتابخانه و كتابداری در روستا ( پیش نویس كتاب درسی برای آموزش كتابداران)
شماره بازیابی: 20
نویسنده: حافظیان رضوی كاظم
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1369
استاد راهنما: نوش آفرين انصاري
استاد مشاور: اسدله آزاد
تعداد صفحات: 171
کلیدواژه‌ها:
19. بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از منابع مرجع و عوامل موثر بر آن
شماره بازیابی: 21
نویسنده: مجیری شهين
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
استاد راهنما: رحمت الله فتاحی
استاد مشاور: مهری پریرخ
تعداد صفحات: 116
کلیدواژه‌ها:
20. تحلیل استنادی طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی در دو حوزه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه و كشاورزی
شماره بازیابی: 28
نویسنده: قزلی لادن
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
استاد راهنما: رحمت الله فتاحی
استاد مشاور: محمد حسين دياني
تعداد صفحات: 66
کلیدواژه‌ها:

ورود


reload